Erika Laine

Omaishoitaja ja vertaistuki

Pitkä kokemus omaisena hoidettavan kanssa asiakaskokemuksen polusta sosiaali- ja terveydenhoidon palveluissa auttaa myös sinua.
Voit lukea tästä omakohtaisista kokemuksistani

Kelan ja kunnan palvelut

Usein sairaus ja avun tarve tulee yllätyksenä tai tilanteessa, jossa ei ole voimavaroja ottaa vastaan tietoa. Tieto on se pirstaloituneena ja itse ei välttämättä osaa heti hahmottaa mitä tietoa tarvitsee ja mihin Kelan tai kunnan palveluihin on oikeutettu. LOWO ja minä autamme sinua.

Mistä ja miten hakea apua, tukea ja palveluja (kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, ranska).

Omaishoitajan näkökulma

  • Millainen oli matka, jonka kuljin poikani ja puolisoni kanssa sairauden alkuvaiheista heidän kuolemaansa.
  • Asiakaskokemuksen polku sosiaali- ja terveydenhoidon palveluissa.
  • Miten hoivakodissa vuorovaikutuksella ja viestinnällä voitaisiin vähentää turhia omaisen yhteydenottoja ja turhautumista hoivaan, hoitajille jäisi enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden hoitoon.
  • Miten siirtää hoitajille ymmärrys eletystä elämästä ja millaista on hyvä ja turvallinen arki uudessa kodissa, jotta asukas viihtyy ja omainen tuntee läheisensä olevan turvassa.
  • Miten saada asukas sopeutumaan ja viihtymään. Toimintakyvyn ylläpito.
  • Luennot oppilaitokset. Olen tehnyt pitkään yhteistyötä AMK ja toisen asteen oppilaitosten kanssa, mm. luennot, opinnäytetyöt ja kokonaisvaltainen työharjoittelujaksojen perehdyttäminen ja ohjaaminen.
  • Eri kulttuurit ja uskonnot vaikuttavat tapaamme kohdata toisiamme ja siihen miten tulemme ymmärretyksi

Esteetön matkustaminen

Mitä pitää ennakoida ja varmistaa etukäteen kun matkustamiseen kotimaassa ja ulkomailla liittyy erityistarpeita. Oma kokemus matkailualalla 35 vuotta Suomessa ja ulkomailla.

Hoivatahto ja hoitotahto

Edunvalvontavaltuutus

Ennakoinnin merkitys, mitä on hyvä huomioida edunvalvontavaltuutuksessa, kuka hoitaa asioitasi kun et itse enää kykene.

Saattohoito

Omaisen näkökulma: lapsen ja aikuisen hoivatahto, hoitotahto, saattohoito kotona, hautatahto.

Ennakoi ja kerro eletystä elämästäsi ja tulevaisuuteen liittyvistä toiveistasi läheisillesi. Huolehdi, että ikääntyneellä läheiselläsi on hoitotahto, näin varmistat hänelle hyvän elämän, jos hän itse ei kykene hoitamaan asioitaan.

Muut kokemusosaajat

Stefan Laine

Terve! Tuen kokemusosaajana sinua sinulle tärkeissä kysymyksissä! Omaishoitajuuteen, vertaistuellisuuteen, ikääntymiseen ja mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvissä asioissa. Työnohjaajana minulla on pääpaino voimavaralähtöisyydessä ja