LOWO-palvelut

LoWon palveluiden ytimen muodostaa Internet-pohjainen palveluratkaisu (LoWo-digitaalinen palvelutori), joka yhdistää ikäihmisten ja vammaisten palvelutarjoajat, -toimijat, viranomaiset ja omaiset toisiinsa yhdeksi arvoverkostoksi.

LoWon päämäärä on olla vuoteen 2025 mennessä Suomen johtava ikäihmisille ja vammaisille palveluja tarjoavien yritysten ja organisaatioiden välittäjä ja kohtauttaja sekä asumispalveluja tuottaville (yritykset, yhteisöt ja kunnat sekä kotihoito)  ”Asiakkaan laatupolun” toimittaja.

LoWo tulee myös kehittämään ja integroimaan omaan tarjontaansa niin informaatio ja ”välityspalveluita” [keksittävä parempi nimi], joiden avulla voidaan tarjota asiakkaille erilaisia yksittäisiä palveluja/työtehtäviä, kuten esimerkiksi tietoa palveluntarjoajista ja palveluasumisesta sekä erilaisia henkilökohtaisia palveluita kuten:  henkilökohtainen apu (avustaja), virikehetki (lukuhetki, liikuntatuokio jne.), ateriapalvelut, hyvinvointipalvelut ym. 

LoWo-digitaalinen palvelutori

LoWo-digitaalinen palvelutori yhdistää tarpeet ja ratkaisut asiakkaan haluamalla tavalla, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Palvelu tuo saataville ja vertailtavaksi kaiken sen minkä vammainen ja ikäihminen tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa hyvän elämän ylläpitämiseksi. Palveluiden ja tarjonnan aito vertailtavuus sekä läpinäkyvyys parantavat niin asiakaslaatua kuin tuottavuutta.

Palvelun avulla tuotetaan eri sidosryhmien käyttöön ja tarpeeseen:

  • Informaatiota ja tietoa
  • Palvelua
  • Vertailtavuutta
  • Läpinäkyvyyttä
  • Selkeyttä
  • Helppoutta
  • Vastuuta
  • Vuorovaikutusta
  • Vertaistukea

Palvelut jaetaan alla olevan esimerkin mukaisiin luokkiin:

Asiakkaan laatupolku

Asiakaskokemus- ja laatujärjestelmä palveluntuottajille.

Välityspalvelu

Keikka- tai asiantuntijatyö sekä yksittäinen palvelu, kuten: Henkilökohtainen apu, Hyvinvointipalvelut (fysioterapia, hieronta, jalkahoito, kampaaja, kosmetologi, ravintoterapeutit jne.), Ateriapalvelut sekä Oikeudellinen neuvonta ja apu.

Palveluinfo

Informaatiota alan toimijoista ja tarjolla olevista palveluista, kuten: Palveluasunnon hakeminen ja valinta, Erityisryhmille palveluja tarjoavat tahot sekä palvelun sisältö, Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja oikeudet niihin sekä Kulttuuritapahtumat ja kohdennetut ryhmämatkat.