Mikä LOWO on?

LOWO syntyi läheisten hädästä sotepalveluiden puutteissa ja epäkohdissa.

Keskustelut läheisten kanssa paljastivat todellisen tarpeen palvelulle, joka yhdistää inhimillisyyden ja teknologian parantaakseen ikäihmisten, muistisairaiden ja nuorten arkea sekä elämänlaatua.

“Näin omin silmin, kuinka vaikeaa oli saada apua ja tukea silloin, kun sitä eniten tarvittiin. Halusin luoda palvelun, joka mahdollistaisi inhimillisempiä kohtaamisia ja auttaisi ymmärtämään yksilöllisiä tarpeita paremmin.”

“Näin omin silmin, kuinka vaikeaa oli saada apua ja tukea silloin, kun sitä eniten tarvittiin. Halusin luoda palvelun, joka mahdollistaisi inhimillisempiä kohtaamisia ja auttaisi ymmärtämään yksilöllisiä tarpeita paremmin.”

MinunArkeni-sovellus

Kun LOWO perustettiin, oli keskeisin tavoite saada asiakkaiden ja heidän läheistensä ääni kuuluviin. Tämä tavoite johti MinunArkeni-sovelluksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Sovelluksen kautta jokaisen yksilölliset tiedot ovat helposti saatavilla. MinunArkeni auttaa läheisiä ja hoitohenkilökuntaa seuraamaan asiakkaan arjen tarpeiden muutoksia sekä antaa mahdollisuuden nopeaan reagointiin. Helppokäyttöinen sovellus parantaa tiedonkulkua kaikkien osapuolten välillä, mikä tekee vuorovaikutuksesta sujuvampaa ja ajantasaista.

MinunArkeni-sovellus ei ainoastaan paranna arkea ja elämänlaatua, vaan auttaa kohdentamaan resursseja tehokkaammin. Tämä tuo pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä myös yhteiskunnalle.