Kannykkasovellus_graafiset-muodot

Viestinnän merkitys kotihoidossa

Kotihoidossa toimiva omaisviestintä on keskeinen osa laadukasta hoitoa. Kati Selinin opinnäytetyö "Digitaalinen omaisviestintä kotihoidossa" korostaa digitaalisten viestintätyökalujen merkitystä ja hyötyjä kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen. MinunArkeni-sovellus tarjoaa ratkaisuja avoimen ja helpon vuorovaikutuksen, ajantasaisen tiedonkulun, yksilöllisen hoidon ja tietoturvan parantamiseksi, edistäen samalla yhteisöllisyyttä ja osallistumista hoitoprosessiin.

Digitaalisen omaisviestinnän merkitys

Opinnäytetyön mukaan digitaalinen omaisviestintä parantaa viestintää, tietoturvaa, tehokkuutta ja omaisten tukea. Sen avulla omaiset voivat saada ajantasaista tietoa läheistensä voinnista ja hoidon tilasta, mikä lisää heidän turvallisuuden tunnettaan ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti hoitoprosessiin.

Keskeiset havainnot ja tulokset

Kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa viestintätarpeet ovat moninaiset. Tutkimukset osoittavat, että omaisviestinnällä on merkittävä rooli hoidon laadun parantamisessa. Esimerkiksi Kati Selinin tutkimuksessa kävi ilmi, että 87 % vastaajista oli valmiita ottamaan käyttöön sähköisen omaisviestintäsovelluksen. Omaiset toivoivat saavansa tietoa mm. läheistensä voinnista, syödystä ravinnosta, hoitajan nimestä ja hoitotoimenpiteistä.

MinunArkeni-sovelluksen hyödyt

Avoin ja helppo Vuorovaikutus:  MinunArkeni mahdollistaa reaaliaikaisen ja sujuvan viestinnän omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä. Tämä parantaa tiedonkulkua ja vähentää väärinkäsityksiä, mikä on olennaista laadukkaan hoidon varmistamiseksi.

Ajantasainen tiedonkulku: Sovellus tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoa asiakkaan voinnista ja hoidon tarpeista reaaliajassa. Tämä auttaa omaisia pysymään ajan tasalla ja osallistumaan hoitopäätöksiin.

Yksilöllinen hoito: MinunArkeni-sovelluksen avulla kerätty tieto asiakkaan arjen toiveista ja tarpeista, mukaan lukien hiljainen tieto ja eletty elämä, auttaa hoitohenkilökuntaa tarjoamaan yksilöllisempää ja asiakaslähtöisempää hoitoa. Tämä tieto auttaa ymmärtämään, millaista arkea läheisesi toivoo saavansa elää, välttäen väärinkäsityksiä ja tehden arjesta sujuvampaa.

Tietoturva: MinunArkeni-sovellus takaa turvallisen viestintäkanavan, joka suojaa asiakkaiden ja omaisten arkaluontoiset tiedot. Tämä on erityisen tärkeää, kun käsitellään arjen hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Yhteisöllisyys ja osallistuminen: MinunArkeni edistää yhteisöllisyyttä ja omaisten osallistumista hoitoprosessiin, tarjoten alustan, jolla voi helposti pitää yhteyttä ja jakaa tietoa. Tämä auttaa luomaan vahvemman ja toimivamman tukiverkoston asiakkaan ympärille.

Johtopäätökset

Kati Selinin opinnäytetyön tulokset osoittavat, että digitaalisten viestintätyökalujen käyttöönotto parantaa hoidon laatua ja tehokkuutta sekä tukee omaisten jaksamista. MinunArkeni-sovellus vastaa näihin tarpeisiin erinomaisesti, tarjoten helppokäyttöisen, turvallisen ja tehokkaan viestintäratkaisun kotihoitoon.

Tutustu lisää MinunArkeni-sovellukseen ja sen hyötyihin LOWOn verkkosivuilta.

Lähteet:

Selin, Kati. (2019). Digitaalinen omaisviestintä kotihoidossa. Hämeen ammattikorkeakoulu.

LOWO

Jaa tämä artikkeli

Facebook
LinkedIn