Käyttö- ja sovellusehdot

1. Palvelun tarjoaja

LOWO-palveluja(”Palvelut”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön LOWO Oy (3113726-1, c/o Dooroom Rautatienkatu 20, 15110 Lahti), jäljempänä ”LOWO” tai ”me”.

1.1 LOWO Palvelut

LOWO Palvelut, joita nämä Käyttöehdot koskevat ovat seuraavia LOWO Oy:n tarjoamia palveluja:

  • LOWO Palvelu
  • LOWO verkkosivut ja niiden palvelut
  • LOWO MinunArkeni -sovellus
  • Muut, myöhemmin julkaistavat LOWO Oy:n palvelut, joissa viitataan näihin ehtoihin.
  • LOWO Neuvontapalvelut


Palvelulla viitataan 1) yksittäiseen LOWO Palveluun, jota käytät sekä 2) LOWO Palveluihin yleisesti.
https://lowo.fi/kayttoehdot

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Palvelua hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita.

Luethan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Palvelun käyttöä. Ethän käytä Palvelua, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Palvelun käyttöön sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti tehtyihin Ostosopimuksiin. Palvelun tarkemman kuvauksen ja Palvelun laitteistovaatimuksiin liittyvät lisätiedot löydät osoitteesta lowo.fi

LOWO voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttö. Käyttämällä Palvelua sitoudut lisäksi siihen, että voimme käsitellä henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Mikäli et joiltain osin tai lainkaan hyväksy henkilötietojen käsittelyä, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttö.

2.1 Palveluissa tehdyt ostot

Voit hankkia LOWOlta maksullisia palveluja, neuvontaa tai työtä. LOWO laskuttaa työn jälkikäteen 14 vuorokauden maksuehdolla. Sopimus maksullisen palvelun, neuvonnan tai työn hankkimisesta syntyy, kun tilaat meiltä erillisellä tilauksella palvelun ja vahvistamme tilauksesi.

Neuvontapuhelumme ovat maksullisia. Niissä tilaus ja laskutusperusteemme puhelinlaskullesi syntyvät, kun soitat neuvontapalveluumme.

3. Tietosuoja

Jos asennat Palvelun ja käytät sitä, keräämme Palvelussa antamiasi tietoja. Kaikki Palvelun uudet käyttäjät kirjautuvat sovellukseen LOWO-tunnuksella. LOWO-tunnusta koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä. LOWO noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

4. Saatavuus ja Palvelun käytöstä syntyvät kustannukset

Palvelu saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Palvelun tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä LOWO ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Palvelu tai poistaa Palvelun tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

5. Vastuu Palvelun sisällöstä

Tarjoamme Palvelun ja sen sisällön sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. LOWO vastaa Palvelun toimituksellisen ja muun LOWOn laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

“Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. Nämä käyttöehdot eivät anna käyttäjälle immateriaalioikeuksia Palveluun ja LOWO varaa kaikki oikeudet, jota tässä sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä.

LOWO ei valvo eikä moderoi Palvelun sisältöjä, eikä LOWO ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Palvelua käyttöehtojen mukaisella tavalla.

LOWO ei takaa Palvelun tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, eikä LOWO vastaa Palvelusta saadun tiedon tai ohjeen perusteella tehdyistä päätöksistä tai oikeustoimista tai edellä mainituista aiheutuneesta vahingosta. LOWO Neuvontapalveluiden osalta voidaan sopia vastuusta erikseen.

LOWO ei vastaa mistään Palveluissa esiintyvien kolmansien osapuolten palveluista, tuotteista tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta.

6. Oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön

Palvelujen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat LOWOlle ja/tai sen lisenssinantajille. Palvelujen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli LOWO ei toisin määritä, saat asentaa Palvelun vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Palvelu ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Palvelu on käytettävä sen Palvelukaupan käyttöehtojen
mukaisesti, josta olet Palvelun hankkinut.

7. Linkit muihin sivustoihin

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Palveluihin yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. LOWO ei ole myöskään millään tapaa vastuussa tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

8. Käyttäjän aineistot

Emme tarkasta aineistojasi etukäteen ennen julkaisemista. Olet täysin vastuussa kaikista materiaaleista, joita lähetät tai jaat Palvelun kautta. Käytä mahdollisia yhteisöominaisuuksia vastuullisesti. Mikään yksittäisen käyttäjän Palvelun avulla levittämä aineisto ei edusta LOWOn mielipidettä tai osoita LOWOn olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

9. Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa LOWOlle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan LOWOlle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

10. Vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan LOWOlle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.

LOWOn vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

11. Muut Palvelun käyttöä koskevat ehdot

LOWO kehittää palveluaan jatkuvasti. LOWO voi poistaa tai muokata Palveluja osittain tai kokonaan. Älä käytä Palvelua minkäänlaisten tietojen varmuuskopioihin, sillä Palvelu voidaan milloin tahansa keskeyttää joko pysyvästi tai väliaikaisesti. LOWO voi myös milloin tahansa lopettaa Palvelun tarjoamisen, pysyvästi tai väliaikaisesti.

Käyttäjä on vastuussa kaikkien Palveluihin tarvittavien laitteiden käytöstä ja kunnossapidosta (kuten matkapuhelin), yhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä kaikkiin näihin liittyvistä kustannuksista.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

13. Irtisanominen ja ehtojen erillisyys

Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun käyttöehdot poistamalla Palvelun ja lopettamalla sen käytön. Mahdolliset irtisanomista ennen tehdyt lataukset ovat voimassa latauksen tekohetkellä voimassa olleiden sopimusehtojen mukaisesti. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

14. Yhteystiedot

Jos sinulla on Palvelu koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla.

info@lowo.fi
LOWOK-ryhmä