LoWo_Artikkeli_05_1920pix

Tiedonkulku kuntoon – MinunArkeni helpottaa omais- ja hoivatyötä

Digitaalinen omaisviestintä tehostaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä, parantaen hoidon laatua ja potilastyytyväisyyttä. Keskitetyt, tietoturvalliset sovellukset, kuten MinunArkeni, vähentävät väärinymmärryksiä ja auttavat omaisia pysymään ajan tasalla hoidettavan tilanteesta. Tämä mahdollistaa aktiivisemman osallistumisen ja vastuun jakamisen hoidettavan arjesta.

Digitaalinen omaisviestintä

Digitaalinen omaisviestintä voi merkittävästi parantaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä, kuten Turun yliopiston uutisessa (2023) todetaan. Vuorovaikutuksen onnistuminen mahdollistaa myös hoidon onnistumisen. Hyvä vuorovaikutus parantaa hoitotyön laatua sekä vaikuttavuutta ja sillä voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä. Hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja viestit välittyvät reaaliajassa ja keskitetysti, mikä vähentää väärinymmärryksiä ja auttaa omaisia sekä ammattilaisia pysymään ajan tasalla hoidettavan tilanteesta.

Hyödyt

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan hyvä vuorovaikutus hoidon kaikilla tasoilla lisää potilastyytyväisyyttä ja parantaa hoidon vaikuttavuutta. Digitaalinen viestintä mahdollistaa sen, että omaiset voivat osallistua aktiivisemmin ja jakaa vastuuta hoidettavan arjesta. Tämä luo yhteisöllisyyttä ja varmistaa, että kaikki hoitoon liittyvät osapuolet ovat hyvin informoituja ja voivat tehdä yhteistyötä tehokkaasti. Myös Tietosuojavaltuutettu suosittaa tietoturvallisten sähköisten palveluiden kehittämistä. Keskitetty viestintä yhdessä sovelluksessa vähentää väärinymmärryksiä ja auttaa omaisia pysymään ajan tasalla hoidettavan tilanteesta. Tämä mahdollistaa sujuvamman arjen ja parantaa hoidon laatua, kun kaikki osapuolet jakavat vastuuta ja ylläpitävät yhteisen käsityksen hoidettavan tilanteesta.

Yhteenveto

Digitaalinen omaisviestintä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia hoidon laadun parantamiseksi. Keskitetty ja tietoturvallinen viestintä helpottaa osallistumista ja yhteistyötä, luoden sujuvamman arjen kaikille osapuolille.

Tutustu MinunArkeni-sovellukseen.

Lähde:

Turun yliopisto. (2023). Vuorovaikutus on avain vaikuttavaan hoitoon. Linkki artikkeliin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
LinkedIn