Tiedonkulku kuntoon – MinunArkeni helpottaa omais- ja hoivatyötä

Digitaalinen omaisviestintä tehostaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä, parantaen hoidon laatua ja potilastyytyväisyyttä. Keskitetyt, tietoturvalliset sovellukset, kuten MinunArkeni, vähentävät väärinymmärryksiä ja auttavat omaisia pysymään ajan tasalla hoidettavan tilanteesta. Tämä mahdollistaa aktiivisemman osallistumisen ja vastuun jakamisen hoidettavan arjesta.