Viestinnän merkitys kotihoidossa

Kotihoidossa toimiva omaisviestintä on keskeinen osa laadukasta hoitoa. Kati Selinin opinnäytetyö ”Digitaalinen omaisviestintä kotihoidossa” korostaa digitaalisten viestintätyökalujen merkitystä ja hyötyjä kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen. MinunArkeni-sovellus tarjoaa ratkaisuja avoimen ja helpon vuorovaikutuksen, ajantasaisen tiedonkulun, yksilöllisen hoidon ja tietoturvan parantamiseksi, edistäen samalla yhteisöllisyyttä ja osallistumista hoitoprosessiin.