Tiedonkulku kuntoon – MinunArkeni helpottaa omais- ja hoivatyötä

Digitaalinen omaisviestintä tehostaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä, parantaen hoidon laatua ja potilastyytyväisyyttä. Keskitetyt, tietoturvalliset sovellukset, kuten MinunArkeni, vähentävät väärinymmärryksiä ja auttavat omaisia pysymään ajan tasalla hoidettavan tilanteesta. Tämä mahdollistaa aktiivisemman osallistumisen ja vastuun jakamisen hoidettavan arjesta.

Viestinnän merkitys kotihoidossa

Kotihoidossa toimiva omaisviestintä on keskeinen osa laadukasta hoitoa. Kati Selinin opinnäytetyö ”Digitaalinen omaisviestintä kotihoidossa” korostaa digitaalisten viestintätyökalujen merkitystä ja hyötyjä kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen. MinunArkeni-sovellus tarjoaa ratkaisuja avoimen ja helpon vuorovaikutuksen, ajantasaisen tiedonkulun, yksilöllisen hoidon ja tietoturvan parantamiseksi, edistäen samalla yhteisöllisyyttä ja osallistumista hoitoprosessiin.